logo

Niwelacja terenu lubsko

Niwelacja obszaru

Niwelacja obszaru jest to wyrównanie nawierzchni gruntu, który jest po procesie korygowania a także ukształtowanie danej powierzchni zgodnie z niweletą drogi. Przy tym trzeba zrobić spadków podłużnych a także poprzecznych by wszystkie należyte podbudowy posiadały jednakową grubość w każdym miejscu realizowanego placu. Niwelacji można tylko i wyłącznie dokonać za pośrednictwem usunięcia nadmiaru gruntu albo też możliwość może być taka, że należy uzupełnić jego ubytki, które są wskazane według rzędnych wysokościowych urządzeniami geodezyjnymi. Zgodnie z prawem takie czynności można wykonywać tylko na terenie, które są objęte pozwoleniem na budowę. Gdy ta czynność zostanie wykonywana przed uzyskaniem ostatecznej decyzji jest rozpatrywane jako samowola budowlana.


Możliwość komentowania jest wyłączona.