logo

mufa elektrooporowa warszawa

Trwałe i pewne łączenie

Dostarczenie do wszelkiego rodzaju budynków tak szczególnych mediów jak woda oraz paliwo gazowe wymaga zastosowania odpowiednio trwałych i wytrzymałych elementów danego projektu. A takimi właśnie elementami są rury, którymi przepływać będzie dane medium. Dlatego są one bardzo często stosowane także w rurociągach a zastosowanie rur wykonanych z polietylenu to najczęstsza praktyka. Rury PE nie spełniałyby jednak swojej funkcji gdyby nie mufa elektrooporowa służąca łączeniu poszczególnych segmentów rurociągu – nawet w miejscach bardzo trudno dostępnych. Jeszcze inną, bardzo pomocną ich funkcjonalnością jest to, że są w stanie wytrzymać bardzo duże naprężenia – inwestycja w rurociąg nadziemny czy podziemny może być realizowana z jej zastosowaniem bez większych problemów.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.